Badania genetyczne DNA
UZYSKAJ NIŻSZĄ CENĘ W PAKIECIE OPIEKI Dowiedz się więcej
DNAlifeHEALTH - kup badania na internecie

DNAlifeHEALTH

NA każdego z nas zawiera specyficzne warianty genów, które mają znaczący wpływ na wiele aspektów naszego życia i samopoczucia, dlatego plan leczenia czy plan żywienia, który pomaga innym, może okazać się nieskuteczny dla nas. Wiedza, którą uzyskujemy z analizy naszego DNA, pozwala najdokładniej dopasować wybory żywieniowe, oraz działania profilaktyczne, które zmniejszą ryzyko pojawienia sie choroby. Badanie DNAlifeHEALTH obejmuje 35 polimorfizmów genetycznych (czyli posiadanych wariantów genu).

W CENIE BADANIA 2 GODZINY KONSULTACJI Z NUTRIGENETYKIEM

Więcej szczegółów


Cena:
1 090,00 zł

W pakiecie opieki:

Dodatkowe informacje

Liczba badań w panelu 35 polimorfizmów genetycznych
Czas oczekiwania na wynik 30 dni roboczych
Materiał do badania Wymaz z polika
Jak się przygotować? Jest to badanie do samodzielnego wykonania w domu. Aby prawidłowo pobrać materiał DNA postępuj zgodnie z instrukcją dołączoną w zestawie wysyłkowym. Zestaw wysyłkowy otrzymasz za pośrednictwem kuriera w ciągu 5 dni roboczych od dokonania zakupu.
Odbiór wyników badań O dostępności wyniku badania poinformuje Cię Twój Dietetyk, który, wysyłając wiadomość na Twój adres mail.
Konsultacja lekarska Konsultacja będzie przeprowadzona przez naszą specjalistkę od nutrigenetyki, która skontaktuje sie z Tobą przez mail, aby ustalić termin video-konsultacji.
Rodzaj usługi Badanie
CO TO JEST BADANIE DNA-life-HEALTH?

Test DNAlifeHEALTH ma na celu poprawę samopoczucia i zdrowia u pacjentów dzięki spersonalizowaniu stylu życia i diety oraz, w razie konieczności, uzupełnieniu diety o odpowiednie suplementy w celu wyrównania każdego konkretnego deficytu żywieniowego.

Wyniki testu DNAlifeHEALTH pomagają dietetykowi w ustalaniu optymalnego sposobu odżywiania niezbędnego do zapewnienia zdrowia, optymalnej długości życia i ograniczenia ryzyka występowania schorzeń.

W CZYM MOŻE POMÓC BADANIE DNA-life-HEALTH?

Znajomość swojego DNA ułatwi zaplanowanie skutecznej diety, podpowie jak schudnąć, jak zmniejszyć ryzyko chorób, w tym cukrzycy, osteoporozy czy złamań.

DNA DIET pozwoli dietetykowi na przygotowanie maksymalnie spersonalizowanych zaleceń dotyczących diety i stylu życia, na podstawie wyniku badania genetycznego. Zalecenia dietetyczne oparte na genetyce są bardziej zrozumiale i bardziej użyteczne niż ogólne porady dietetyczne, nawet na podstawie wyników badań laboratoryjnych. Jest to więc najwyższy poziom usługi dietetycznej.

Choroby wynikające ze stylu życia są częściowo spowodowane uszkodzeniem DNA, dlatego warto skupić się na określeniu optymalnych ilości witamin i składników mineralnych potrzebnych organizmowi do zapobiegania niestabilności genomowej. Szczególnej uwagi wymagają osoby z polimorfizmami genetycznymi, które zmieniają biodostępność konkretnych mikroskładników i wpływają na łączenie się określonych kluczowych enzymów z mikroskładnikami stanowiącymi ich kofaktory.

CO DAJE WYNIK BADAŃ DNA-life-HEALTH?
 • Identyfikuje wpływ poszczególnych zmian wariantów genetycznych na organizm, w tym zdrowie i ryzyko występowania chorób.
 • Wyjaśnia, jaki jest wpływ ewentualnych mutacji genetycznych  na poszczególne elementy zdrowia i samopoczucia.
 • Dostarcza rekomendacje w zakresie diety i stylu życia na podstawie indywidualnego wyniku genetycznego.
CO DOSTAJESZ W RAPORCIE PO PRZEPROWADZONYM BADANIU DNA-life-HEALTH?
 • Listę Twoich polimorfizmów genetycznych w obrębie badanych genów.
 • Identyfikację poziomu wpływu każdego z wariantów genetycznych na Twoje zdrowie i występowanie chorób, np. metabolizm cholesterolu czy podatność na karcynogeny przyjmowane wraz z dietą.
 • Precyzyjne informacje, które obejmują optymalizację ilości określonych składników odżywczych, w tym witamin i składników mineralnych w diecie.
 • Wyniki testów podzielone na sekcje według kluczowych funkcji metabolicznych, dzięki czemu łatwo można zidentyfikować zarówno słabe, jak i mocne strony Twoich genów.
KOMU ZALECAMY WYKONANIA BADANIA DNA-life-HEALTH?
 • W przypadku zaburzeń lipidowych, w tym podwyższonego cholesterolu LDL czy hiper trójglicerydemii.
 • Osobom ze stwierdzonymi przypadkami osteoporozy w rodzinie, szczególnie o nietypowym przebiegu.
 • Przy występowaniu częstych infekcji i innych zachorowań, w tym przewlekłego stanu zapalnego.
 • W sytuacji narażenia na podwyższony stres oksydacyjny (palenie tytoniu, smog, praca w szkodliwych warunkach).
 • U osób z podejrzeniem zaburzeń metylacji, na przykład witamin z grupy B, w tym kwasu foliowego.
 • W celu zbadania wrażliwości na insulinę.
 • Aby ocenić zdolności detoksykacyjne organizmu.
 • W celu wykluczenia lub potwierdzenia  genetycznych uwarunkowań nadmiernych reakcji na żywność oraz reakcji na poszczególne składniki żywności.
JAKIE GENY SĄ BADANE W RAMACH BADANIA DNA-life-HEALTH?

METABOLIZM LIPIDÓW

1. LPL  - Usuwa lipidy z krwiobiegu poprzez hydrolizę trójglicerydów do wolnych kwasów tłuszczowych.

2. CETP -  Odgrywa kluczową rolę w procesie metabolizmu frakcji HDL cholesterolu oraz pośredniczy w wymianie lipidów między lipoproteinami.

3. APOC3 - Odgrywa ważną rolę w procesie metabolizmu cholesterolu.

4. APOE -  Jest niezbędny do prawidłowego katabolizmu lipoprotein bogatych w trójglicerydy. Wpływa również na zapotrzebowanie na antyoksydanty.

5. PON1 Paraoksonaza, kodowana przez PON1, jest częściowo odpowiedzialna za hamujący i kardioprotekcyjny wpływ cholesterolu HDL na peroksydację lipidow.

WITAMINY Z GRUPY B / METYLACJA

6. MTHFR -  Przekazuje kwas foliowy pochodzący z diety albo do syntezy DNA albo do powtornej metylacji homocysteiny.

7. MTR -  Katalizuje remetylację homocysteiny do metioniny.

8. COMT -  Katalizuje przenoszenie grupy metylowej z S-adenozylometioniny do katecholamin, w tym neuroprzekaźników: dopaminy, epinefryny i norepinefryny.

9. MTRR - Katalizuje reakcję powstania metylokobalaminy, ktora jest niezbędna do utrzymania odpowiednich wewnątrzkomórkowych zasobów metioniny. Jest również odpowiedzialny za utrzymywanie stężeńhomocysteiny na poziomie nietoksycznym.

10. CBS Katalizuje przemianę homocysteiny w cystationinę i jest bezpośrednio zaangażowany w usuwanie homocysteiny z cyklu metioninowego.

DETOKSYKACJA

11. CYP1A1 - Enzym cytochromu P4501A1 ma kluczowe znaczenie w fazie I detoksykacji.

12. GSTM1  - Wpływa na fazę II detoksykacji. Jest odpowiedzialny za usuwanie ksenobiotykow, czynników rakotwórczych i produktów stresu oksydacyjnego.

13. GSTP1 -  Wpływa na metabolizm wielu związków rakotwórczych.

14. GSTT1 -  Odpowiada za produkcję białka, ktore katalizuje koniugację zredukowanego glutationu.

15. NQO1 -  Oksydoreduktaza NAD(P)H chinonowa-1 jest głownie zaangażowana w detoksykację potencjalnie mutagennych i rakotwórczych chinonow pochodzących z dymu tytoniowego, diety i metabolizmu estrogenu.

STAN ZAPALNY

16. IL-6 -  Odgrywa kluczową rolę w stanach zapalnych poprzez regulację ekspresji białka C reaktywnego (CRP).

17. TNF-A - TNFα to cytokina prozapalna, wydzielana zarowno przez makrofagi, jak i adipocyty, ktora zmienia homeostazę glukozy w całym organizmie, wpływa na rozwoj otyłości, insulinooporności związanej z otyłością i dyslipidemii.

18. IL-1-  Interleukina 1 jest cytokiną prozapalną, ktora stanowi istotny element w kaskadzie reakcji zapalnej.

REAKCJA NA ŻYWNOŚĆ

19. MCM6 -  Moduluje aktywność laktazy, przyczyniając się do ryzyka nietolerancji laktozy u niektórych osób.

20. FADS1 -  Odpowiada za metabolizm wielonienasyconych kwasów tłuszczowych poprzez wpływ na aktywność desaturazy.

21. CYP1A2 - Jeden z enzymów należących do grupy cytochromów P450. Ma kluczowe znaczenie w fazie I detoksykacji.

22. ACE & AGT -  Część układu renina-angiotensyna związana z odpowiedzią na sól.

23. ALDH2 -  Ten enzym jest odpowiedzialny za rozkład toksycznych rakotwórczych aldehydów, w tym aldehydu octowego do octanu.

24. TAS2R38 -  Koduje receptor gorzkiego smaku. Odczuwanie poszczególnych smaków zdecydowanie rożni się pomiędzy osobnikami i może silnie oddziaływa na preferencje żywieniowe, a tym samym stan odżywienia.

ZDROWIE KOŚCI

25. VDR -  Ma dominujący wpływ na gęstość kości.

26. COL1A1 -  Koduje łańcuchy alfa-kolagenu wytwarzane przez komorki kostne, wpływając na mineralizację i wytrzymałość kości.

WRAŻLIWOŚĆ NA INSULINĘ

27. PPARG - Zaangażowany w różnicowanie adipocytow. Jest czynnikiem transkrypcyjnym aktywowanym przez kwasy tłuszczowe. Ponadto uczestniczy w regulacji metabolizmu glukozy i lipidów.

28. TCF7L2 Wpływa na homeostazę glukozy we krwi - zarowno wydzielanie insuliny jak i insulinooporność.

29. FTO Wpływa na podatność na otyłość i ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2.

30. SLC2A2 Ułatwia proces indukowanego przez glukozę wydzielania insuliny oraz uczestniczy w regulacji przyjmowania pokarmu.

METABOLIZM ŻELAZA 

31. HFE -  Reguluje absorpcję żelaza poprzez regulację oddziaływania receptora dla transferryny z transferryną. Dziedziczna hemochromatoza wynika z mutacji w genie HFE.

STRES OKSYDACYJNY

32. eNOS -  Wpływa na napięcie naczyniowe i obwodowy opór naczyniowy. Wykazuje również działanie wazoprotekcyjne hamując agregację płytek, adhezję leukocytów i proliferację komórek mięśni gładkich.

33. MnSOD/SOD2 - Pełni kluczową rolę przeciwutleniającą w obrębie komórki, zwłaszcza w mitochondriach. Niszczy wolne rodniki,które są normalnie produkowane w komórkach.

34. CAT -  Gen CAT koduje katalazę - enzym antyoksydacyjny odpowiedzialny za szybką konwersję nadtlenku wodoru do wody i tlenu, w istotny sposób wpływający na równowagę oksydacyjno redukcyjną.

35. GPX1 Peroksydaza glutationowa 1 jest jednym z najważniejszych enzymów antyoksydacyjnych zależnych od selenu. Katalizuje ona reakcję przekształcenia nadtlenku wodoru (H2O2) w wodę (H20).

W JAKI SPOSÓB MOŻNA WYKONAĆ BADANIE DNA-life-HEALTH?
 • Jest to badanie do samodzielnego wykonania w domu. Aby prawidłowo pobrać materiał DNA, postępuj zgodnie z instrukcją dołączoną w zestawie wysyłkowym.
 • Zestaw wysyłkowy otrzymasz za pośrednictwem kuriera w ciągu 5 dni roboczych od dokonania zakupu.
 • O dostępności wyniku badania poinformujemy Cię, wysyłając wiadomość na Twój adres mail.
 • Wynik badania w formie drukowanego poradnika będzie możliwy do pobrania na PORTALU PACJENTA.
 • Czas oczekiwania na raport z badania to 30 dni roboczych.

ZOBACZ PRZYKŁADOWY WYNIK

Opinie klientów

Napisz opinię

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wypełnij wszystkie pola formularza

DNAlifeHEALTH

DNAlifeHEALTH

NA każdego z nas zawiera specyficzne warianty genów, które mają znaczący wpływ na wiele aspektów naszego życia i samopoczucia, dlatego plan leczenia czy plan żywienia, który pomaga innym, może okazać się nieskuteczny dla nas. Wiedza, którą uzyskujemy z analizy naszego DNA, pozwala najdokładniej dopasować wybory żywieniowe, oraz działania profilaktyczne, które zmniejszą ryzyko pojawienia sie choroby. Badanie DNAlifeHEALTH obejmuje 35 polimorfizmów genetycznych (czyli posiadanych wariantów genu).

W CENIE BADANIA 2 GODZINY KONSULTACJI Z NUTRIGENETYKIEM

© Poradnia medyczno - dietetyczna online fixcare.me. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie Systemy dedykowane Friqtechnology.com.