Badania genetyczne DNA
UZYSKAJ NIŻSZĄ CENĘ W PAKIECIE OPIEKI Dowiedz się więcej
PANEL BADAŃ NIETOLERANCJE POKARMOWE GEN - kup badania na internecie

DNAlifeOESTROGEN

Poprawa metabolizmu estrogenu jest korzystna dla kobiet cierpiących na schorzenia związane z dominacją estrogenową takie jak endometrioza, zespół napięcia miesiączkowego i mięśniak macicy. Zwiększona ekspozycja na estrogen jest silnym czynnikiem ryzyka rozwoju raka piersi. Test DNAliefeOESTROGEN bada warianty genetyczne, które mają wpływ na metabolizm estrogenu i dzięki wczesnej diagnostyce może pomóc w zmniejszeniu ryzyka zachorowania na raka piersi.

2 GODZINY KONSULTACJI Z NUTRIGENETYKIEM W CENIE BADANIA

Więcej szczegółów


Cena:
890,00 zł

W pakiecie opieki:

Dodatkowe informacje

Liczba badań w panelu 11 polimorfizmów genetycznych
Czas oczekiwania na wynik 30 dni roboczych
Materiał do badania wymaz z polika
Jak się przygotować? Jest to badanie do samodzielnego wykonania w domu. Aby prawidłowo pobrać materiał DNA postępuj zgodnie z instrukcją dołączoną w zestawie wysyłkowym. Zestaw wysyłkowy otrzymasz za pośrednictwem kuriera w ciągu 5 dni roboczych od dokonania zakupu.
Odbiór wyników badań O dostępności wyniku badania poinformuje Cię Twój Dietetyk, wysyłając wiadomość na Twój adres mail.
Konsultacja lekarska Konsultacja będzie przeprowadzona przez naszą specjalistkę od nutrigenetyki, która skontaktuje sie z Tobą przez mail, aby ustalić termin video-konsultacji.
Rodzaj usługi Badanie
CO TO JEST BADANIE DNAlifeOESTROGEN?

Około 80% zachorowań na raka piersi występuje u kobiet, bez wcześniejszej historii tej choroby w rodzinie. Badania wykazały, że zwiększona ekspozycja na estrogen i problemy z jego metabolizmem są silnymi czynnikami ryzyka rozwoju raka sutka, raka jajników i raka gruczołu krokowego, a także zaburzeń związanych z dominacją estrogenu, między innymi endometriozą i zespołem przedmiesiączkowym.

Specyficzne warianty genów uczestniczących w metabolizmie estrogenu, w połączeniu z pewnymi czynnikami środowiskowymi i podwyższonym poziomem narażenia na przyjmowanie estrogenu z zewnątrz (dodawany jest do wielu produktów), stwarzają zwiększone ryzyko rozwoju zaburzeń wynikających z nieprawidłowego poziomu estrogenu.

Badania DNA OESTROGEN pokazują, w jaki sposób estrogen jest metabolizowany indywidualnie w ciele każdego człowieka. Dzięki temu możliwe jest dobranie odpowiedniej suplementacji hormonalnej i dietetycznej w celu poprawy metabolizmu tego hormonu.

Jest to korzystne przede wszystkim dla kobiet i mężczyzn, którzy cierpią z powodu dominacji estrogenowej oraz są bardziej narażeni na działanie estrogenu i innych czynników rakotwórczych.

NA JAKICH OBSZARACH SKUPIA SIĘ BADANIE DNAlifeOESTROGEN?
 • Polimorfizmie genów biorących udział w metabolizmie estrogenu i związków pochodnych
 • Wpływie polimorfizmów związanych z podwyższonym ryzykiem
 • Strategiach interwencji medycznych
 • Indywidualnych czynnikach ryzyka związanych ze stosowaniem hormonalnej terapii zastępczej, doustnych środków antykoncepcyjnych, a także w procesie zapłodnienia metodą in vitro.
KOMU ZALECANE JEST BADANIE DNAlifeOESTROGEN?
 • Kobietom i mężczyznom, w których rodzinie wystąpiły przypadki zachorowań na raka piersi, jajników, okrężnicy lub prostaty.
 • Kobietom, które cierpią z powodu zaburzeń związanych z dominacją estrogenową, takich jak endometrioza, zespół przedmiesiączkowy i nowotwory macicy.
 • Kobietom rozważającym przyjmowanie doustnych środków antykoncepcyjnych, hormonalnej terapii zastępczej lub hormonów bio-identycznych
 • Kobietom, które rozważają zapłodnienie metodą in vitro lub u których zdiagnozowano raka piersi z dodatnimi receptorami estrogenowymi.
CO DAJE WYNIK BADANIA DNAlifeOESTROGEN?
 • Identyfikację poziomu wpływu każdego z wariantów genetycznych
 • Wyjaśnienie wpływu zmian genetycznych na metabolizm estrogenu
 • Odpowiednie zalecenia w zakresie żywienia i trybu życia, mające na celu zapewnienie prawidłowego metabolizmu estrogenu
JAKIE GENY SĄ BADANE W RAMACH BADANIA DNAlifeOESTROGEN ?

1. CYP1A1

Jeden z enzymów fazy I detoksykacji, należący do grupy cytochromów P450, który przekształca pro-rakotwórcze związki występujące w środowisku, w reaktywne związki pośrednie o działaniu rakotwórczym. Ponadto jest on zaangażowany w metabolizm estrogenów.

2. CYP1B1

Katalizuje 4-hydroksylację estradiolu, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i aryloamin.

3. CYP17A

Katalizuje reakcje związane z metabolizmem leków i syntezą cholesterolu, steroidów i innych lipidów, będące integralną częścią szlaku metabolicznego estrogenu.

4. MnSOD

Pełni kluczową funkcję przeciwutleniającą w obrębie komórki, niezbędną do zmniejszenia uszkodzeń oksydacyjnych spowodowanych przez reaktywne metabolity estrogenów.

5. GSTM1

Odpowiedzialny za usuwanie ksenobiotykow, związków rakotwórczych i szkodliwych produktów stresu oksydacyjnego, włącznie z reaktywnymi metabolitami estrogenu.

6. GSTT1

Odpowiada za produkcję białka, które katalizuje koniugację zredukowanego glutationu. Jest także odpowiedzialny za usuwanie reaktywnych produktów metabolizmu estrogenu.

7. COMT

Wpływa na poziom niektórych hormonów i jest zaangażowany w metylację i inaktywację estrogenów katecholowych.

8. MTHFR

Jest kluczowym enzymem biorącym udział w metabolizmie kwasu foliowego — przekazując kwas foliowy pochodzący z diety albo do syntezy DNA, albo do procesu powtórnej metylacji homocysteiny. Zmniejszona aktywność enzymu MTHFR związana jest ze zwiększonym ryzykiem raka piersi w okresie przed menopauzalnym w wyniku długotrwałej ekspozycji na estrogeny.

9. SULT1A1

Związany z inaktywacją estrogenów i bioaktywacją amin heterocyklicznych i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

10. NQO1

Oksydoreduktaza NAD(P)H chinonowa-1 jest głownie zaangażowana w detoksykację potencjalnie mutagennych i rakotwórczych chinonów pochodzących z dymu tytoniowego, diety i metabolizmu estrogenu.

11. Factor V

Mutacja czynnika V Leiden charakteryzuje się słabą reakcją antykoagulacyjną na aktywowane białko C i zwiększonym ryzykiem wystąpienia zakrzepicy żylnej.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA WYKONAĆ BADANIE DNAlifeOESTROGEN?
 • Jest to badanie do samodzielnego wykonania w domu. Aby prawidłowo pobrać materiał DNA, postępuj zgodnie z instrukcją dołączoną w zestawie wysyłkowym.
 • Zestaw wysyłkowy otrzymasz za pośrednictwem kuriera w ciągu 5 dni roboczych od dokonania zakupu.
 • O dostępności wyniku badania poinformujemy Cię, wysyłając wiadomość na Twój adres mail.
 • Wynik badania w formie drukowanego poradnika będzie możliwy do pobrania na PORTALU PACJENTA.
 • Czas oczekiwania na raport z badania to 30 dni roboczych.

PRZYKŁADOWY WYNIK

Opinie klientów

Napisz opinię

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wypełnij wszystkie pola formularza

DNAlifeOESTROGEN

DNAlifeOESTROGEN

Poprawa metabolizmu estrogenu jest korzystna dla kobiet cierpiących na schorzenia związane z dominacją estrogenową takie jak endometrioza, zespół napięcia miesiączkowego i mięśniak macicy. Zwiększona ekspozycja na estrogen jest silnym czynnikiem ryzyka rozwoju raka piersi. Test DNAliefeOESTROGEN bada warianty genetyczne, które mają wpływ na metabolizm estrogenu i dzięki wczesnej diagnostyce może pomóc w zmniejszeniu ryzyka zachorowania na raka piersi.

2 GODZINY KONSULTACJI Z NUTRIGENETYKIEM W CENIE BADANIA

© Poradnia medyczno - dietetyczna online fixcare.me. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie Systemy dedykowane Friqtechnology.com.