O nas

Kim jesteśmy?
Firma Diagnomedi Sp. z o.o. jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej nr 0000002006583 (na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r. poz. 1638 z późn. zm.). Za pośrednictwem serwisu internetowego www.drdiagnoza.com firma prowadzi działalność leczniczą polegającą na udzieleniu świadczeń zdrowotnych, zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej oraz działalność związaną z promocją zdrowia oraz edukacją zdrowotną.
Serwis www.fixcare.me ułatwia pacjentom dostęp do wyspecjalizowanych i nowoczesnych badań, konsultacji dieto-terapeutycznych i medycznych planów żywieniowych. Za pośrednictwem nowoczesnej platformy telemedycznej dostarcza profesjonalną wiedzę z zakresu medycyny laboratoryjnej i medycyny żywienia, możliwość zakupu badań laboratoryjnych i genetycznych oraz konsultacje z dietetykami klinicznymi 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
certyfikat jakości
Nasza misja
Jaką mamy misję?
Nasze idee koncentrują się na dostarczeniu pacjentom, kompleksowych usług leczniczych online, które łączą medycynę laboratoryjną z medycyną żywienia w jednej zintegrowanej platformie telemedycznej. Tą drogą chcemy umożliwić każdemu prostą, wygodną oraz intuicyjną metodę dostępu do badań, analiz i porad najlepszych specjalistów medycznych, tak aby maksymalnie skrócić czas od postawienia diagnozy do wdrożenia skutecznych rozwiązań leczniczych.
Rozwiązania telemedyczne online, na których się skupiamy nie zastąpią tradycyjnej opieki zdrowotnej, ponieważ obecność w gabinecie lekarza specjalisty uważamy za niezbędną. Jednak dzięki nowoczesnej telemedycynie, w wielu przypadkach, fizyczna obecność w gabinecie lekarskim czy dietetycznym nie jest konieczna, szczególnie na etapie wstępnej analizy, diagnostyki i konsultacji i leczenia żywieniowego.
Właśnie dzięki naszym autorskim rozwiązaniom, zintegrowanym usługom i nowoczesnym technologiom możemy znacznie przyspieszyć procesy skutecznego wsparcia pacjenta udzielając mu pomocy w szybkiej i wygodnej formule.
Co nas wyróżnia?
www.fixcare.me jest platformą medyczno - dietetyczną która skupia się obecnie na trzech symergicznych obszarach: diagnostyka laboratoryjna, konsultacje medyczne online, prowadzone przez zawodowych dietetyków klinicznych, oraz leczenie żywieniem poprzez specjalistyczne plany żywieniowe, ściśle dopasowane do stanu zdrowia pacjenta oraz jego zdiagnozowanej dolegliwości
Nasz zespół to eksperci w powiązanych dziedzinach medycznych: lekarze, dietetycy kliniczni, diagności laboratoryjni oraz fachowcy w obszarze informatyki medycznej, którzy zajmują się budowaniem systemów przetwarzających, przechowujących i przesyłających informacje wykorzystywane w opiece zdrowotnej. Przewagą naszej oferty jest szybki, bezpieczny kontakt z zawodowym dietetykiem oraz lekarzem , oszczędność czasu i kosztów związanych z dojazdem do placówki medycznej i kosztami wizyty stacjonarnej, oraz pisemne ekspertyzy konsultacyjne w postaci zbiorczego dokumentu, który zawiera, analizy, wnioski, zalecenia dalszego postępowania medycznego i wskazówki dieto-terapeutyczne.
Co nas wyróżnia

Rada naukowa

Wojciech Glinkowski
Wojciech Glinkowski
Doktor habilitowany nauk medycznych, Profesor nadzwyczajny, specjalista w zakresie Ortopedii i Traumatologii. Prezes Polskiego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia. Szef Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik i lider Centrum Doskonałości TeleOrto – Telediagnostyki w leczeniu obrażeń i schorzeń narządu ruchu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Roman Kowal
Roman Kowal
Doktor nauk medycznych, lekarz, specjalista ds. chirurgii urazowej i ortopedycznej, specjalista ds. rehabilitacji medycznej, lekarz dyplomowany PZPN, i PTMS, licencjonowany lekarz AIBA, wykwalifikowany fizjoterapeuta. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu: zarządzania ogólnego i marketingu i zarządzanie placówkami służby zdrowia.
Elżbieta Kowal
Elżbieta Kowal
Doktor nauk medycznych, lekarz medycyny, Neurolog z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej. Ukończyła studia podyplomowe w kierunku zarządzanie placówkami służby zdrowia.

© Poradnia medyczno - dietetyczna online fixcare.me. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie Systemy dedykowane Friqtechnology.com.